ติดต่อเราโรงเรียนบ้านห้วยด้าย  อำเภอท่าลี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร.  042-870 266  ,  061 117 9338

Website  :    huaidai.loei1.go.th
Email  :  huaidai@loei1.go.th

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อำเภอท่าลี่,
5 ธ.ค. 2561 05:08
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อำเภอท่าลี่,
5 ธ.ค. 2561 05:06
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อำเภอท่าลี่,
31 ก.ค. 2559 02:53
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อำเภอท่าลี่,
16 ส.ค. 2560 07:51
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อำเภอท่าลี่,
17 ก.ค. 2560 04:37
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อำเภอท่าลี่,
16 ส.ค. 2560 07:55
Comments