ติดต่อเรา : Contactตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนหมายเลขโทรศัทพ์  :   063 023 7060 , 061 117 9338
อีเมล์   :    huaidai@loei1.go.th


ผู้บริหารสถานศึกษา
นายธิติวัฒน์   สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย
หมายเลขโทรศัพท์  :   063 023 7060 .  061 117 9338
อีเมล์  :    thitiwat.s1962@gmail.com
แผนที่ตั้ง โรงเรียนบ้านห้วยด้าย

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย